RADY K ÚDRŽBĚ STŘÍHACÍCH STROJKŮ, aby déle vydržely

 

 

Jak předcházet závadám na vašich stříhacích strojcích:

 

 

Proč a jak pečovat o stříhací hlavici?

 

 

PROČ?

 

Pravidelné čištění a údržba vám zajistí, že strojek bude mít dlouhou životnost. Mazání a péče o stříhací hlavici snižuje tření, vývoj tepla a opotřebení. Správná údržba také chrání hlavici proti vlivům okolního prostředí. Zanedbávání péče zvyšuje tření na stroji, což vede ke zvýšené zátěži na motoru, vačce a snížení životnosti baterie a výkon stříhání. Aby stříhací strojek fungoval co nejdéle a nejlépe, musí mu uživatel věnovat určitou péči!

 

 

 

JAK?

 

Nejdůležitějším úkonem, který by měl následovat po každém stříhání, je čištění a následné naolejování stříhací hlavice, ale pouze olejem k tomu určeným!

 

 

Mazání by se mělo provádět v takové poloze, aby se zabránilo natečení oleje do motoru. Nakapejte několik kapek oleje na přední a boční strany hlavy. Setřete přebytečný olej z povrchu ostří měkkým suchým hadříkem.

 

 

Když se toto zanedbá, hlavice zatuhne a motor strojku je nadmíru namáhán, když se pokouší takto nehybnou hlavici rozpohybovat.

 

 

U akulátorových strojků dochází při takovémto zanedbání hlavici k poškození akumulátorů, které se při námaze mnohem rychleji vybíjí. Současně trpí i motor díky větším proudovým odběrům. Následné častější nabíjení snižuje počet nabíjecích cyklů.

 

 

Aby jste se vyhnuli problémům s nízkou kapacitou akumulátorů, doporučujeme strojek nabíjet pouze po dobu nezbytnou pro nabíjení. Nenechávejte proto strojek připojen k elektrické síti i po jeho nabití.

 

 

NIKDY NEZAMĚŇUJTE NABÍJECÍ STOJÁNEK NEBO ADAPTÉR NOVÉHO MODELU SE STARÝM. TÍMTO JEDNÁNÍM MŮŽE DOJÍT K NEVRATNÉMU POŠKOZENÍ STROJKU!!!!!!!

 

 

Něco o akumulátorech-bateriích obecně:

 

Akumulátory patří do skupiny spotřebního zboží. Při jejich opakovaném nabíjení a vybíjení dochází k úbytku jejich celkové kapacity a po určité době provozu je nutné akumulátory vyměnit. Životnost akumulátoru je velmi závislá na zátěži strojku, na dostatečné a pravidelné údržbě stříhací hlavice a na počtu nabíjecích cyklů.

 

 

O akumulátoru LiON

 

Jestliže chcete, aby u nové baterie byla plně využita její kapacita, doporučuje se při prvním použití zcela vybít. Tuto operaci stačí provést pouze jednou. Úplné nabití zcela vybité baterie nebude trvat déle než 120 minut. Baterie dosáhne plné kapacity přibližně po 1-5 cyklech nabíjení.

 

 

 

Doporučení výrobce a Elektroservisu Jiří Tošner:

 

Pro zachování dlouhé životnosti každé baterie je rovněž důležité, aby se ve strojku používala vždy nabroušená, řádně vyčištěná a namazaná stříhací hlavice.

 

 

NIKDY NEZAMĚŇUJTE NABÍJECÍ STOJÁNEK NEBO ADAPTÉR NOVÉHO MODELU SE STARÝM. TÍMTO JEDNÁNÍM MŮŽE DOJÍT K NEVRATNÉMU POŠKOZENÍ STROJKU!!!!!!!

 

 

 

Efekt ,,líná baterie“

 

Efekt ,,líná baterie“ vzniká při používání akumulátorů v mírném zatížení. Tento jev vzniká v důsledku častého nabíjení příliš nízkým proudem nebo když zapomenete plný akumulátor čas od času zcela vybít.

 

V tomto okamžiku se na elektrodách tvoří drobné krystalky, což může zkrátit dobu provozu až o 90%. Touto chemickou reakcí naroste vnitřní odpor a při zatížení pak padá napětí baterie velice rychle.

 

 

 

!!!VAROVÁNÍ!!!

 

Bateriový strojek NEPOUŽÍVEJTE zapojený s kabelem od nabíječky! Ničíte tak baterie svého strojku. Strojek je bateriový proto, aby pracoval bez kabelu. Jinak doporučujeme zakoupit šňůrový strojek.

 

 

Doporučení servisu Jiří TOŠNER:

 

Velikost nabíjecího proudu neumíte ovlivnit, ten je dán elektronikou strojku, ale můžete ovlivnit, a tím pádem prodloužit životnost baterií svého strojku vhodným načasováním vložením strojku do nabíjecího stojánku. Bateriový strojek vkládejte do nabíjecího stojánku v momentě, kdy vám signalizace strojku ukazuje poslední dílek, či svítí poslední LED dioda na strojku. U ,,chytrých“ strojků vám to řekne přímo displej v podobě procentuální zbytkové kapacity (cca 10%) nebo se změní barva informace (většinou červeně) nebo vám to přímo sdělí inteligentní elektronika displeje.